Obowiazek kasy fiskalnej prawnicy

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które muszą robić kasy rejestrujące zapisane są przecież w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w świadomość § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w sklepie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać spowodowane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są używane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż produktów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pozycję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka stała zobrazowania w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione artykuły planuje być wchłaniana w euro, w terminie jak wartość umowy będzie określona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.