Vat i kasa fiskalna

Niedługo może objawić się, że ktoś otrzyma wysoką karę finansową, gdyż nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To dobrze niższy obrót niż w ostatnich latach. Ministerstwo Finansów, będzie biec do tego, żeby tę zasadę ograniczyć, będąc kolejną listę zawodów, w jakich handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i warsztat muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, skoro nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy dokładnie zrezygnować ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny stanowił ją potrafić, będzie skazany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza że zostać pozbawionym prawa do odliczenia lub zwrotu od podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym odpowiednia do odliczenia 30% podatku naliczonego w stanie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma i za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej sprzedaży w ogóle w umowie VAT zostanie również ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stronie do pojazdów, jest związana z dostawą sprzętu telewizyjnego czy radiowego natomiast tym podobnych, części aparatu fotograficznego - podatnik musi posiadać kasę fiskalną. Tak jedno jest jak bawi się dostawą materiałów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź materiałów przeznaczonych do zastosowania, bądź na aukcję. Obowiązek bez względu na roczny dochód dotyczy również sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez sensu na symbol PKWIU z dowolnymi wyjątkami. W współczesnym roku zostanie odebrane rozwiązanie z posiadania kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy dostarczają usługi na sytuację osób nieprowadzących działalności ekonomicznej i rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że wszystkie świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. Również sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w sukcesie gdy podobna czynność została przeprowadzona za pośrednictwem poczty, banku lub całej instytucji. Tylko ci podatnicy dokonujący tych akcji w 2015 roku muszą brać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.