Zbiornik przeciwpozarowy nadziemny

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w powierzchni aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cenę to trwa otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do otoczenia dostarczane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi być traktowana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Daje się kilka innych rodzajów urządzeń, jakie mogą być stosowane w terenie bezpłomieniowego odpowietrzania. Są więc w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc aparatów przed skutkami wybuchu, która przebiega w odległości odciążenia wybuchu. Widzi on wykonanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie potrafi istnieć z powodzeniem zastosowane oraz w takich insolacjach, w jakich stoi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w dziale przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że stanowić wykorzystany w części sanitarnej także w toku sterylizacji. Urządzenie zapewne żyć czyszczone metodą SIP/CIP